BRANISTEA

Comuna cu traditie in olarit

Pagina oficiala a primariei Branistea, judetul Galati

Achizitii
Anunt licitatie concesionare

Anunt licitatie Servicii deszapezire si formulare

Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă de "Servicii de deszăpezire comuna Braniştea". Oferta întocmită conform documentaţiei de atribuire anexată, se va depune în plic închis, la registratură Primăriei până la dată de 14.12.2017, orele 14.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 14.30.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea "Catalogul electronic" denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract..

Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă "Alimentare cu energie electrica Baza Sportiva Com.Branistea,Sat.Branistea,Tarla 69,parcela 2,Jud.Galati. ". Oferta întocmită conform documentaţiei de atribuire anexată, se va depune în plic închis, la registratură Primăriei până la dată de 05.10.2017, orele 14.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 14.30.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea "Catalogul electronic" denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă " Lucrari de reparatii curente Gradinita sat Branistea ". Oferta întocmită conform documentaţiei de atribuire anexată, se va depune în plic închis, la registratură Primăriei până la dată de 24.08.2017, orele 14.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 14.30.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea "Catalogul electronic" denumirea şi valoarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA, în calitate de autoritate contractantă, solicită ofertă de preţ în vederea participării la procedură de achiziţie prin “achiziţionare directă” , conform prevederilor art. 7, alineat (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, iniţiată pentru “ Lucrari de instalare si achizitie cazan pe peleti de 100kw si radiatoare din otel, conform caietului de sarcini”

Programul achizitiilor publice 2017

U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA, în calitate de autoritate contractantă, solicită ofertă de preţ în vederea participării la procedură de achiziţie prin “achiziţionare directă” , conform prevederilor art. 7, alineat (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, iniţiată pentru “ Furnizarea şi montarea a 235 de aparate de iluminat echipate cu surse LED pe stâlpi existenți, împărțite pe clase ale sistemului de iluminat conform caietului de sarcini”

U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA, în calitate de autoritate contractantă, solicită ofertă de preţ în vederea participării la procedură de achiziţie prin “achiziţionare directă” , conform prevederilor art. 7, alineat (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, iniţiată pentru “Întreţinera şi repararea sistemului de iluminat public şi ornament festiv din comuna Braniştea”

U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA, în calitate de autoritate contractantă, solicită ofertă de preţ în vederea participării la procedură de achiziţie prin “achiziţionare directă” , conform prevederilor art. 7, alineat (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, iniţiată pentru “Închirierea unui utilaj cu operator şi carburant propriu respectiv încărcător frontal tip Vola de capacitate 77 pentru prestarea de servicii privind curăţarea şi întreţinerea amplasamentului destinat depozitării deşeurilor inerte provenite din construcţii şi demolări”

Clarificari la procedura de achizitie directa furnizare "Plante ornamentale"

U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze ”Plante ornamentale” pentru înfrumuseţarea peisagistică a comunei Braniştea , cod CPV 03451000-6 şi în acest sens invită operatorii economici să acceseze site-ul U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA de unde pot descărca documentaţia privind cerinţele achiziţiei
În urma studierii cerinţelor, operatorii economici interesaţi vor depune oferta de preţ totală în sistemul electronic SEAP şi la sediul U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA din sat Braniştea, strada Ştefan cel Mare, nr. 58, comuna Braniştea, judeţul Galaţi, telefon : 0236/332408, fax : 0236/332540, cod poştal 807050. email: branistea@gl.e-adm.ro la data de 12.04.2017 , ora 10.00. Oferta depusă la registratura U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA va conţine în detaliu toate cerinţele din caietul de saarcini, ce se descarcă după www.primariabranistea.ro.
Autoritatea contractantă va fi înştiinţată de depunerea ofertelor în SEAP prin fax la numărul 0236332450 sau la adresa de email branistea@gl.e-adm.ro -În atenţia Compartimentului de Asistenţă juridică

Invitaţie de participare achiziţie directă "Întreţinerea curentă şi periodică a drumurilor din comuna Braniştea, judeţul Galaţi". Oferta întocmită conform documentaţiei de atribuire anexată, se va depune în plic închis, la registratura Primăriei până la dată de 4.04.2017, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 14.30.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea "Catalogul electronic" denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă de "Servicii de deszăpezire comuna Braniştea". Oferta întocmită conform documentaţiei de atribuire anexată, se va depune în plic închis, la registratură Primăriei până la dată de 29.12.2016, orele 14.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 14.30.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea "Catalogul electronic" denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.


Anunturi de atribuire

Proiecte in derulare

Grupul de actiune locala "Lunca Joasa a Siretului" - program LEADER

Declaratie privind aderarea la principiile SNA

Retea distributie gaze naturale

Sala de sport pentru scoala gimnaziala Branistea

Modernizare parc - satul Vasile Alecsandri

Constructie camin cultural - satul Traian

Proiecte finalizate

Sediu Primarie

Retea alimentare si distributie apa potabila

Reabilitarea drumului principal din comuna Branistea

Galerie foto