BRANISTEA

Comuna cu traditie in olarit

Pagina oficiala a primariei Branistea, judetul Galati

Asistenta Sociala

Program de lucru
luni - vineri 8.00 - 16.00
INFORMATII GENERALE
DISPOZITIA NR. 3 DIN DATA DE 09.01.2019 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU EFECTUAREA ANCHETELOR SOCIALELA NIVELUL U.A.T. COM. BRANISTEA
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI PENTRU APLICAREA LEGII NR. 416-2001
DISPOZITIA NR. 193 DIN DATA DE 25.07.2018 PRIVIND DESEMNAREA RESPONSABILULUI DE CAZ PREVENIRE PENTRU COPIII INCADRATI INTR-UN GRAD DE HANDICAP LA NIVELUL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL GALATI
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL GALATI, PE ANUL 2019
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL BRANISTEA PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE FURNIZATE DE CATRE COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA AL COMUNEI BRANISTEA
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL DE APROBARE A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA ORGANIZAT LA NIVELUL COMUNEI BRANISTEA

ALOCATIA DE STAT
Acte necesare
Cerere - copii 0-18 ani

INDEMNIZATII SI STIMULENTE CRESTERE COPII
Acte necesare
Adeverinta angajator
Cerere ICC
Cerere reluare ICC

PERSOANE CU HANDICAP
Acte necesare
Ancheta sociala - ADULTI
Ancheta sociala - MINORI
Model optiune indemnizatie / asistent personali
Scutire impozit
Venit minim garantat / Alocatie pentru sustinerea familiei
Acte necesare
Cerere - Declaratie
Servicii sociale
Asistenti maternali 1
Asistenti maternali 2
Persoane varstnice
Sprijin persoane varstnice
Lista caminelor pentru persoane varstnice
Victime ale violentei domestice
Despre violenta domestica
Tineri si copii
Consiliere si formare profesionala
Recomandari privind protectia copiilor cu parintii plecati la munca in strainantate


Proiecte in derulare

Grupul de actiune locala "Lunca Joasa a Siretului" - program LEADER

Declaratie privind aderarea la principiile SNA

Retea distributie gaze naturale

Sala de sport pentru scoala gimnaziala Branistea

Modernizare parc - satul Vasile Alecsandri

Constructie camin cultural - satul Traian

Proiecte finalizate

Sediu Primarie

Retea alimentare si distributie apa potabila

Reabilitarea drumului principal din comuna Branistea

Galerie foto